GDPR - Anonymiseringsfunktion & Registerutdrag
Nordisk e-handels plattform

Tilläggstjänster

Tjänster & Moduler » Tilläggstjänster - avtal

GDPR - Anonymiseringsfunktion & Registerutdrag med hjälp av vår modul

 

Beställ GDPR-modulen

Om du har många kunder som ska avregistreras, så kan du med hjälp av en modul göra det enklare. Det innebär då att det i ditt admingränsnitt finns möjlighet att enkelt radera kunder på automatik.

Pris för modul: 1890 kr i startkostnad, 99 kr i månaden och du måste ha minst ett baspaket för att kunna nyttja det.

Modulen gör följande:
• raderar enkelt valda kunder per automatik
• anonymiserar hela orderhistoriken
• tar bort alla kunduppgifter som är kopplade till en mailadress - dvs. skriv in en mailadress och allt kopplat till denna försvinner.

För att beställa modulen, tryck på "välj butik" längst ner på sidan.

 

Vi hjälper dig även med en checklista!

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig med butik på Nordisk e-handel, så har vi tagit fram en checklista för dig att gå efter och även en guide till hur du tar bort en kund manuellt.

 


ALLMÄN INFO:

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. General Data Protection Regulation kommer att gälla i alla EU länder och ersätter Dataskyddsdirektivet (95/46/EG). I Sverige har detta direktiv implementerats som personuppgiftslagen PUL. GDPR kommer därmed att ersätta PUL.

eValent anpassar sin verksamhet enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik. Vi implementerar GDPRs principer i alla våra processer och ser till att våra system är säkra samt att personuppgifter skyddas enligt rådande stadgar.

I korthet innebär GDPR striktare regler kring hur personuppgifter får samlas in, lagras och hanteras. Det kommer bli krav på transparens kring datainsamling och lagring. Privatpersoner har rätt att kräva att få veta vilken data som lagrats samt att kräva att data raderas och/eller redigeras.

Varför lagrar eValent personuppgifter?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet, uppfylla vårt kundlöfte och ge bästa tänkbara service till våra kunder behöver eValent lagra personuppgifter. De lagras även i fakturerings- och marknadsföringssyfte. Vi har självklart vidtagit alla åtgärder för att dina uppgifter ska vara säkra hos oss. Vi samlar in uppgifter som vi anser är nödvändiga när en kundrelation inleds och vi administrerar uppgifter när ett avtal skrivits.

Hur lagrar eValent personuppgifter?

Förutom lagring av kunduppgifter i vårt interna system så tillhandahåller vi support till våra kunder. Supportfrågor kräver korrespondens som hanteras i vår ärendehanteringssystem, Zendesk. Ärendet kan innehålla personuppgifter som mailadress, telefonnummer, namn etc. Dessa ärende sparas så länge en kundrelation är aktuell, detta för att kunna följa upp och upprätthålla vår del av avtalet.

Zendesk är en tredjepartsleverantör som förbinder sig att följa GDPR. Förutom Zendesk skickar vi personuppgifter till Payex som vi använder i fakturerings-syfte. Precis som Zendesk följer Payex GDPR. Personuppgifter som sparas i eValents och Payex system lagras inom EU. Zendesk lagrar sin data både i USA och EU. Zendesk är Privacy Shield Certifierad vilket gör att datalagring i USA är godkänd enligt GDPR.

Du som kund hos eValent

Det interna systemet anpassas för att möta de tekniska krav GDPR ställer. eValents e-handelsplattform (Nordisk e-handel) anpassas så att kunder som har sina butiker hos eValent ska kunna uppfylla de tekniska krav som GDPR ställer på dem.
Förutom de tekniska kraven, ställer GDPR även organisatoriska krav i form av att ha koll på vad man lagrar och klara rutiner på hur man ska handskas med personuppgifter etc. Dessa saker behöver eValents kunder själva ta ansvar för och en bra start är att inventera de befintliga personuppgifter man lagrar samt utvärdera var och hur dessa uppgifter ska lagras och hanteras framöver. När man tagit fram sin företagspolicy och rutiner utbildar man sina anställda kring GDPR och det framtagna regelverket.

Du som privatperson

Enligt GDPR har du som ägare till personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt att bli raderad ur olika register
Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar
Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

För att kontakta oss i frågor rörande GDPR, vänligen mejla oss till support@evalent.com eller ring på 040 692 5000

GDPR - Anonymiseringsfunktion & Registerutdrag med hjälp av vår modul