Service RefillCard till din webbutik
Nordisk e-handels plattform

Tilläggstjänster

Tjänster & Moduler » Tilläggstjänster - konsult

Service RefillCard

Med vårt Service RefillCard kan du enkelt fylla på med timmar på ditt servicekonto.

Dina servicetimmar kan du uttnyttja till att låta oss förbättra din webbutik eller hjälpa dig med olika saker kring din e-handel. Allt från design till funktionsutveckling eller mindre justeringar - och mycket mer.

Vårt Service RefillCard ger dig från 5 till 15 % rabatt på vårt timpris. Ju mer du fyller på ju större blir din rabatt. Ett smartare sätt att anlita oss helt enkelt.

Priser på servicetimmar vid uppladdning av ditt Service RefillCard:

Uppladdning Timpris Rabatt
5 h 1090 (ord. 1150) 5,00%
10 h 1035 (ord. 1150) 10,00%
25 h 980 (ord. 1150) 15,00%
     

Om du fyller på ditt service RefillCard med extra servicetimmar läggs dessa på ditt befintliga serviceavtal. När du köper extratimmar har du dessutom fördelen att alla de servicetimmar som ingår i ditt e-handelspaket följer med tillsammans med extratimmarna fram till nästa serviceperiod. Det innebär att de inte anses förbrukade om du inte skulle hinna utnyttja dem, vilket de annars hade gjort.

Service RefillCard