Startkostnad
Nordisk e-handels plattform

Tilläggstjänster

Tjänster & Moduler » Tilläggstjänster - konsult

Startkostnad

Som ny kund tillkommer en startkostnad.

Uppstartsavgiften faktureras i samband med ordern på din webbutik. Kontakta oss på sales@evalent.com eller ring oss på 040 692 50 50 för mer information.